Spillregler

Spillreglene er en utvidelse av den generelle bruksbetingelsene. I tilfelle man blir blokkert, eller bare for å se hva som er tillat og ikke tillat, burde man lese de generelle bruksbetingelsene. Spesifikt punkt 8.

Unngåelse av spillreglene vil be ansett som et brudd og vil bli behandlet som et brudd. Alle spillregler gjelder også for spillere som planlegger å slette sin konto eller de som allerede har sin konto i slettefasen.

1. Konto

 • 1.1. Hver spiller har kun lov til å ha og spille én konto per spillverden.
 • 1.2. Kontoeieren er personen hvis e-postadresse er registrert til kontoen. Brukerstøtte kan be om e-postadressen som bekreftelse.
 • 1.3. Det er et brudd på reglene å dele passord og det straffes slikt. Unntak: flerspillerkontoer. Disse er kun tillatt om spillerne ikke eier eller spiller med noen annen konto i spillverdenen. Kontoer som spilles fra ssamme PC kan ikke ha samme passord.
 • 1.4. Det er et brudd på reglene å forsøke å få tilgang til andre sine kontoer uten tillatelse. Alle innloggingsforsøk som ikke er gjort av kontoens eier vil bli sett på regelbrudd. Brudd kan medøre bortviselse fra spillet. Produksjonsteamet vil aldri spørre om ditt passord!
 • 1.5. En konto må kun spilles for sin egen fremgang og kan ikke eksistere utelukkende for å gi fordeler til en annen konto. Kontoer som utelukkende brukes til å gi andre kontoer en fordel (“pushing”) er forbudt.
 • 1.6. Inaktive kontoer blir ikke slettet i Rail Nation.

2. Nettetikette

 • 2.1. Fornærmelser, hetsing eller andre tvilsomme kommentarer om andre spillere, i enhver formeller til envher tid i spillet, vil ikke tollereres og vil bli straffet.
 • 2.2. Det er ikke tillatt å bruke andre språk enn engelsk og serverspråket i IGM (in-game messages = melding i spillet), chat-meldinger, verdens-chat eller i spillerprofiler. Serverspråket er definert ved de nasjonale flaggene i skjermbildet der en velger server. En server kan ha flere serverspråk.
 • 2.3. Ingen linker tillates i chat, profil eller spillforum. Unntak: linker som fører til domener under Travian Games GmbH og/eller tilsluttede firma.
 • 2.4. All type reklamering, spam og kjedemeldinger er forbudt.
 • 2.5. Det er ikke tillatt å offentliggjøre IGM, e-post eller chat-logg i spillet eller på forumet uten samtykke fra begge parter (eller alle involverte parter).
 • 2.6. Det er forbudt å tvinge en spiller til å slette, gi fra seg eller dele kontoen, forlange at de deler passordet eller begå andre regelbrudd.
 • 2.7. Programfeil (ofte kalt “bug”) skal ikke benyttes til egen fordel. Misbruk vil føre til at kontoen straffes. Dette gjelder også all bruk av script, bot eller lignende program. Spiller skal spilles med en tradisjonell, umodifisert nettleser. Unntak: grafikkpakker.
 • 2.8. Det er forbudt å utgi seg for å være del av det offisielle Rail Nation-teamet. Uetiske/politisk ukorrekte navn er også forbudt og vil bli straffet med umiddelbar sletting.

3. Administrasjon

 • 3.1. Supporteamet og administrator har retten til å bestemme straffen for regelbrudd. Kompensering vil aldri bli utbetalt for ulempene som oppstår under perioden man er kastet ut, dette inkluderer tapte varer, konkurranser mann har gått glipp av og andre tap. Spilleren har ingen rett til kompensering eller erstatning av tapt tid i premium-funksjoner (f.eks. pluss-kontoer, forskning, mekanikk) i perioder de er kastet ut. Det vil ikke være spesialbehandling for betalende spillere i Rail Nation når det kommer til spillreglene, ikke under perioder man er kastet ut eller når en straff bestemmes.
 • 3.2. I tilfelle regelbrudd, er støtteteamet for din spillverden det eneste anløpsstedet ditt. Spillere kan sende sin anke og forklare omstendighetene ved å bruke kontaktskjemaet (https://support.rail-nation.com/). Om en spiller har en god grunn til å betvile avgjørelsen til støtteteamet, kan de be om at saken blir bragt til et høyere nivå. Saken vil da bli vurdert på nytt.
 • 3.3. Rail Nation-teamet forbeholder seg retten til å endre spillreglene når som helst.
 • 3.4. Om én enkelt paragraf i spillreglene blir ugyldig, er det bare gyldigheten til den paragrafen som påvirkes, ikke hele regelverket. Ugyldige paragrafer vil bli endret av en administrator så fort som mulig.