Spillregler

Spillreglene er en utvidelse av den generelle bruksbetingelsene. I tilfelle man blir blokkert, eller bare for å se hva som er tillat og ikke tillat, burde man lese de generelle bruksbetingelsene. Spesifikt punkt 11.

Å omgå spillets regler vil bli ansett som et brudd og vil bli behandlet på samme måte. Alle spillregler gjelder også for spillere som planlegger å slette sin konto eller de som allerede har sin konto i slettefasen.

  1. Konto

1.1. Hver spiller har kun tillatelse til å eie og spille med én spillkonto per spillverden.

1.2. Kontoeieren er personen hvis e-postadresse er registrert til kontoen. Brukerstøtte kan be om e-postadressen som bekreftelse.

1.3. Det er et brudd på reglene å dele passord og det straffes slikt. Unntak: flerspillerkontoer. Disse er kun tillatt om spillerne ikke eier eller spiller med noen annen konto i spillverdenen. Kontoer som spilles fra samme PC kan ikke ha samme passord. Ved mistanke kan spillets brukerstøtte-team evaluere situasjonen og iverksette nødvendige tiltak om det er nødvendig for å opprettholde en rettferdig spillopplevelse.

1.4. Det er et brudd på reglene å forsøke å få tilgang til andre sine kontoer uten tillatelse. Alle innloggingsforsøk som ikke er gjort av kontoens eier vil bli sett på regelbrudd. Brudd kan medøre permanent eller midlertidig bortviselse fra spillet. Teamet vårt vil aldri spørre deg om passordet ditt!

1.5. Inaktive kontoer blir ikke slettet i Rail Nation.

  1. Nettetikette

2.1. Det er ikke tillatt å bruke andre språk enn engelsk eller serverspråket i IGM (in-game messages = melding i spillet), chat-meldinger, verdens-chat eller spillerprofiler, hvis ikke en oversettelse av meldingen som bruker serverspråket har blitt inkludert. Serverspråket er definert av de nasjonale flaggene på skjermbildet for servervalg. Flere språk kan være tillat på samme server; de er alltid presisert tydelig og synlig for hver spillverden.

2.2. Vi tillater ikke lenger i chatten, profilen eller spillforumet. Unntakene er hele URL-adresser (ikke forkortede) som fører til domener tilhørende Travian Games GmbH og/eller tilknyttede firmaer og sider vi stoler på (YouTube, Wikipedia, etc.) Men alle lenker som fører til upassende innhold, selv om det er sider vi ellers stoler på, er ikke tillat.

2.3. Reklamering, spam og kjedemeldinger av enhver sort er ikke tillat.

2.4. Det er ikke tillatt å offentliggjøre IGM, e-post eller chat-logg i spillet eller på forumet uten samtykke fra begge parter (eller alle involverte parter).

2.5. Det er forbudt å tvinge en spiller til å slette, gi fra seg eller dele kontoen, forlange at de deler passordet eller begå andre regelbrudd.

2.6. Utnytting av feil i spillet er forbudt og vil bli straffet. Det samme gjelder bruken av script, botter eller lignende programmet. Spillet kan kun spilles med vanlige nettlesere, ikke nettlesere modifisert for Rail Nation. Grafikkpakker er et unntak for dette.

2.7. Kopiering av virkelige institusjoner i Rail Nation eller bruk av uetiske eller politisk inkorrekte navn er forbudt og vil bli straffet med øyeblikkelig sletting.

2.8. Å feilaktig utgi seg selv for å være en ansatt for Rail Nation på uærlig vis i spillets chat/meldingssystem er ikke tillatt og vil bli straffet.

  1. Administrasjon

3.1. Supporteamet og administrator har retten til å bestemme straffen for regelbrudd. Kompensering vil aldri bli utbetalt for ulempene som oppstår under perioden man er kastet ut, dette inkluderer tapte varer, konkurranser mann har gått glipp av og andre tap. Spilleren har ingen rett til kompensering eller erstatning av tapt tid i premium-funksjoner (f.eks. pluss-kontoer, forskning, mekanikk) i perioder de er kastet ut. Det vil ikke være spesialbehandling for betalende spillere i Rail Nation når det kommer til spillreglene, ikke under perioder man er kastet ut eller når en straff bestemmes.

3.2. I tilfelle regelbrudd, er støtteteamet for din spillverden det eneste anløpsstedet ditt. Spillere kan sende sin anke og forklare omstendighetene ved å bruke kontaktskjemaet (https://support.rail-nation.com/). Om en spiller har en god grunn til å betvile avgjørelsen til støtteteamet, kan de be om at saken blir bragt til et høyere nivå. Saken vil da bli vurdert på nytt.

3.3. Rail Nation-teamet forbeholder seg retten til å endre spillreglene når som helst.

3.4. Om én enkelt paragraf i spillreglene blir ugyldig, er det bare gyldigheten til den paragrafen som påvirkes, ikke hele regelverket. Ugyldige paragrafer vil bli endret av en administrator så fort som mulig.

3.5. Rail Nation-teamet reserverer seg retten til å beskytte god skikk og rettferdigheten i spillopplevelsen ovenfor sine spillere til enhver tid, spesielt i situasjoner hvor evaluering og etterforskning avdekker potensielt sårbare situasjoner eller handlinger som tyder på at skade har blitt påført spillopplevelsen og/eller en eller flere spillere i spillet. I slike situasjoner har Rail Nation-teamet fullmakt til å utføre nødvendige handlinger, selv om den spesifikke hendelsen ikke står beskrevet i spillets nåværende regler.

  1. Rettferdig spillopplevelse

I tilfeller hvor likestilt og rettferdig behandling av alle deltagere på forskjellige steder i spillet ikke respekteres av en eller flere spillere/deltagere vil følgende bli ansett som et brudd på reglene for rettferdig spilling og vil medføre straff i spillet:

4.1. Bevisst forstyrring av spillopplevelsen for én eller flere spillere ved å gjøre følgende:

– Gjentagende bruk av samme uttrykk/ord (spamming av innhold i enhver form)

-Misbruk og utnytting av funksjoner eller feil

-Fornærmelser, hets, trusler, offentlige anklager eller andre tvilsomme kommentarer eller handlinger.

4.2. Baksnakking eller respektløs omtale rettet mot en spiller, en gruppe av spiller eller en offisiell representant for spillet i en eller flere spillverdener, uavhengig av om spilleren eller medlemmet i gruppen er tilstede i spillverdenen eller ikke.

4.3. Direkte eller indirekte fornærmelser vedrørende religion, kjønn og hudfarge i meldinger eller chat rettet mot enkeltpersoner eller en gruppe spillere.

4.4. Bruk av fornærmende forkortelser (gjelder for 4.1., 4.2., 4.3. i Rettferdig spillopplevelse-seksjonen).

4.5. Bevisst oppretting av to eller flere kontoer av samme spiller i samme spillverden med den hensikt å manipulere eller utnytte spillfunksjoner.